Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheena perustuslakivaliokunnan lausunto

Arvoisa lukija,

 

Tässä tulee kevään istuntokauden viimeinen viikkoviesti. Tämän jälkeen ”Radio Jerevan” hiljenee kesän ajaksi, mutta palaamme asiaan elokuussa, kun politiikassa alkaa jälleen tapahtua. Oma kesäni alkaa Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päivillä, jossa olen huomenna jakamassa uutta pamflettiani.

 

Tätä viikkoa on jälleen kerran hallinnut sote. Tämäkin viesti keskittyy pitkälti perustuslakivaliokunnan linjauksiin ja sote-uudistuksen jatkoaskeliin. Tässä viestissä on asiaa myös eduskunnan ruokahankinnoista. Eduskunta on esimerkillisesti lisäämässä kotimaisen ruoan käyttöä.

 

Perustuslakivaliokunta hyväksyi valinnanvapauden – yhtiöittämisvelvoite kaatui

 

Soteuudistusta on tehty useiden hallitusten toimesta jo yli kymmenen vuotta. Nyt ollaan lähempänä maalia kuin koskaan. Pääosin hallituksen esitys meni läpi perustuslakivaliokunnassa. Perustuslakivaliokunta pitää tärkeänä, että sote-palveluiden järjestämisvastuu siirrettäisiin yksittäisiä kuntia suurempien toimijoiden hoidettavaksi. Valiokunta suhtautuu myönteisesti myös asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien laajentamiseen eli näytti siis vihreää valoa kansalaisten valinnanvapaudelle.

 

Valiokunta vaati kuitenkin yhtiöittämisvelvoitteesta luopumista, valinnanvapausjärjestelmän käyttöönoton porrastamista ja korosti perustuslain asettamia pelisääntöjä julkisten hallintotehtävien siirrolle. Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on tulkita perustuslakia ja sen tulee asettua puoluepoliittisten ristiriitojen yläpuolelle. Tästä näkökulmasta katsottuna oli hyvin tärkeää, että valiokunnan mietintö oli yksimielinen.

 

Nyt edessä on hallituksen täydentävän esityksen laatiminen, jossa tehdään perustuslakivaliokunnan edellyttämiä muutoksia. Yhtiöittämisvelvoitteessa ideana oli se, että julkinen, yksityinen ja kolmannen sektorin tuottamat palvelut olisivat samalla lähtöviivalla ja voisivat siten kilpailla aidosti keskenään. Tämä tavoite on saavutettavissa myös muilla keinoilla ja se tulee olla jatkovalmistelun lähtökohta.

 

Perustuslakivaliokunta kiinnitti ihan perustellusti kantaa siihen, että myös muutosvaiheen aikana palveluiden on toimittava. On itsestään selvää, että terveyspalveluiden saatavuus on aina turvattava. Hallituksen täydentävässä ehdotuksessa tämä asia tullaan varmasti huomioimaan vielä vahvemmin.

 

Linkki perustuslakivaliokunnan lausuntoon löytyy täältä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_26+2017.aspx

 

Maakuntavaalien aikataulu (tarkoitus on ollut järjestää ne presidentinvaalien yhteydessä) saattaa jatkovalmistelussa osoittautua tiukaksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että vaalien ajankohtaa paljon tärkeämpää on tehdä lainsäädäntötyö perusteellisesti. Kyse on uudistuksesta joka tulee vaikuttamaan vuosikymmeniä suomalaiseen terveydenhoitoon.

 

Eduskunnan ravintoloissa 80- 90 prosenttisesti suomalaista ruokaa

 

Eduskunta on päättänyt hankkia ravintolapalvelut Fazerilta vuoteen 2023 asti. Kilpailutus toteutettiin siten, että eduskunta sitoutui valtioneuvoston periaatepäätökseen julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista, joissa otetaan huomioon ympäristömyönteiset viljelytavat, elintarviketurvallisuutta ja eläinten hyvinvointia edistävät tuotanto-olosuhteet. Samalla ruoan kotimaisuusaste nousee 80-90 prosenttiin. Toivoa sopii, että tämä tapa toteuttaa kilpailutus toimii esimerkkinä muille julkisille toimijoille ja edistää siten samalla laadukkaan kotimaisen ruoan käyttöä ruokaloissa. Varapuhemiehenä toimin eduskunnan ravintolatoimikunnan puheenjohtajana ja on ollut ilo olla edistämässä kotimaisen ruoan käytön lisäämistä.

 

Pamflettia jaossa kirjapäivillä lauantaina

 

Huomenna klo 10-12 olen Sylvään koululla Vanhan kirjallisuuden päivillä jakamassa Aamulehden pisteellä uutta pamflettiani ”Työn linja – osallisuus kunniaan”. Tervetuloa kirjapäiville ja hakemaan pamfletti nimikirjoituksella.

 

Hyvää kesää kaikille viestin lukijoille!

 

Arto

 

Comments are closed.