Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina VM:n budjettiesitys ja raideliikenteen avaaminen kilpailulle

Arvoisa lukija,

 

Epävakaan kesään jälkeen vakaata politiikkaa. Hallitus etenee johdonmukaisesti linjallaan talouden tervehdyttämisessä, työllisyyden edistämisessä ja monopolien purkamisessa. Tässä viestissä käsitellään tulevaa budjettia ja raideliikenteen kilpailun avaamista.

 

JAKOVARA VAI JAKOVAARA?

 

Talouden yli kahden prosentin kasvuvauhti on lisännyt myös valtion verokertymää. Se aiheutti jo jakovara-keskustelun, vaikka valtio edelleen velkaantuu. Jos otamme vertauksen yksityistaloudesta, niin 1500 euroa käteen kuussa saava mies on kuluttanut aiemmin 1650 euroa. Kun hänen tulonsa nousee 50 euroa, niin missä on jakovara? Jakovaraa ei siis ole, mutta jakovaara oli, koska rahaa vaadittiin jo vaikka kuinka moneen hyvään kohteeseen.

 

On erittäin tärkeää, että valtion velkaantuminen saadaan taitettua suhteessa bruttokansantuotteeseen. Se oli hallitusohjelman tavoite ja se toteutuu näillä näkymin vuoden 2019 budjetissa. Kun velkaantuminen pysyy kurissa, niin myös Suomen luottoluokitus säilyy hyvänä ja korot matalina.

 

Työllisyyden paraneminen on ainoa kestävä tapa rahoittaa hyvinvointipalveluita ja päästä eroon velkaantumisesta. Työllisyysaste on kohonnut 69,2 prosenttiin ja noussee vielä tällä vaalikaudella yli 70:n. Se on silti vielä kaukana 72:n tavoitteesta ja siksi budjetin sisällä tehdään kohennuksia, joilla työllisyyttä edistetään. Osa tätä on tuloveron keventäminen, joka pitää yllä kotimaista ostovoimaa.

 

Työvoimapalveluihin  lisätään 25 ME, jotta voidaan yksilöllisemmin palvella työnhakijoita ja löytää työnantajille työntekijöitä. Työvoiman saatavuudesta on jo tulossa kasvun pullonkaula. Sen vuoksi tulee helpottaa myös EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta Suomeen tulevan työvoiman pääsyä työmarkkinoille. Työllisyyden paraneminen näkyy jo siinä, että työttömyysturvamenojen oletetaan alenevan 133 miljoonalla eurolla vuonna 2018.

 

Budjettiin on saatu mahtumaan tärkeitä täsmäparannuksia koulutuksen ja osaamisen sektorille. Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon annetaan 15 ME ja saman verran lisää rahaa tulee heikoimmilla alueilla toimiville peruskouluille. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan osaamisen vahvistamiseen tulee 5 ME ja Suomen Akatemian Lippulaiva-tutkimuskeskittymien toteuttamiseen 25 ME.

 

Turvallisuudesta halutaan pitää kiinni ja siksi sinne myönnetään lisää rahaa. Puolustusvoimat saa 27 ME määrärahan korotuksen ja poliisin toimintamäärärahaa nousevat 14 ME, samalla poliisien määrä pidetään nykyisellä 7200:n tasolla.

 

Ilahduttavaa on, että lisärahaa on tulossa myös takuueläkkeeseen, eläkettä saavan hoitotuen perustuen korottamiseen ja sotaveteraanien avopalveluihin.

 

Valtionvarainministeriön kalvot uuden budjettiesitykseen taloudellisista perusteista löytyy täältä: http://vm.fi/documents/10623/3779937/Valtiovarainministerin+budjettiesitys+vuodelle+2018/b780c03f-a687-4872-a4a5-ea7bb5955982

 

Seuraavaksi budjetti etenee ministerien kahdenvälisiin keskusteluihin ja syyskuun alussa eduskuntaan, joka päättää budjetista lopullisesti joulukuussa.

 

KILPAILUA RAITEILLE – LISÄÄ TARJONTAA PIRKANMAALLE

 

Hallituksen linjaus avata vihdoinkin rautatieliikenne kilpailulle tuo uusia mahdollisuuksia raiteille ja lisää hyvin todennäköisesti junaliikennettä ainakin vilkkaimmilla osuuksilla. Tampere-Helsinki yhteys on ilman muuta halutuin kohde ja todennäköisesti pääradan liikenne kiinnostaa laajemminkin. HSL alueen lisäksi Tampereen seudun lähiliikenteessä voi myös kohdistua kiinnostusta.

 

Kilpailu normaalisti parantaa asiakkaan hinta/laatu-suhdetta ja näin todennäköisesti tapahtuu myös rautateillä. Kyseessä on kuitenkin sen verran poikkeuksellinen markkina, että se edellyttää oikeaa kilpailuttamistapaa. Sen vuoksi on viisasta, että valtio pitää rautatiet omistuksessaan. Hyvä on myös ajatus perustaa erilliset valtion omistamat kalustoyhtiö, kunnossapitoyhtiö ja kiinteistöyhtiö. Ilman kalustoyhtiötä kilpailua ei käytännössä synny, koska kalustohankinta olisi uudelle toimijalle liian suuri riski.

 

Tie VR:n monopolista kuluttajan kannalta järkevästi toimimaan kilpailtuun raideliikenteeseen on vielä pitkä. Asiaa vaikeuttaa se, että suuri osa matkustajaliikenteestä on lähtökohtaisesti kannattamatonta, mutta kyseisten alueiden asukkaiden liikenneyhteyksien takaamiseksi välttämätöntä. Kilpailutus on siis tehtävä taiten, mutta nyt on periaatepäätös tehty. Viimeinen monopoli liikennealalla puretaan ja otetaan yksi pitkä askel eteenpäin.

 

Hyvää elokuista viikonloppua!

 

Arto

 

Comments are closed.