Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheena hallituksen budjettiehdotus

Arvoisa lukija,

 

Tämän viikon viesti keskittyy hallituksen tuoreeseen budjettiesitykseen. Nostan esille muutamia merkittäviä linjauksia ja liitteenä on hallituksen budjettiriihen tiedote, josta löytyy yksityiskohtaisempia tietoja.

 

Työllisyys, välittäminen, osaaminen ja turvallisuus!

 

Näihin avainsanoihin voi tiivistää hallituksen budjettiesitykseen painotukset. Kiitoksen hallituspuolueet ansaitsevat siitä, että talouskasvun tuomat lisätulot käytetään pääosin velkaantumisen hillitsemiseen. Uutta velkaa otetaan ensi vuonna ennakoitua vähemmän eli 2,96 miljardia, kun vielä kuluvana vuonna velkaa on otettu yli 5 miljardia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että hallitus pääsee tavoitteeseensa siinä, että velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen taittuu tällä vaalikaudella.

 

Toinen hallituksen suuri tavoite on 72 prosentin työllisyysaste eli 110000 uutta työpaikkaa vaalikauden aikana. Työttömyyden nopeasta alenemisesta huolimatta tästä tavoitteesta on saavutettu vasta kolmannes. Vahvaa kasvua on kuitenkin eri puolilla maata ja seuraavan pullonkaulan talouskasvun jatkumisen kannalta muodostaakin työvoiman saatavuus. Tämä näkyy jo nyt Varsinais-Suomessa, jossa on vahvaa  kysyntää sekä työntekijöille että korkeakoulutetuille. Työvoiman saatavuuden varmistamiseksi olisikin sekä purettava kannustinloukkuja että helpotettava ulkomaisen työvoiman pääsyä Suomeen.

 

Syksyn työmarkkinakierros on avainasemassa siinä, että hallituksen päättämien reformien ja kilpailukykysopimuksen avulla saatu kilpailukyvyn koheneminen saadaan säilytettyä ja siten pidettyä yllä viennin ja työllisyyden kasvua. Hallitus tukee osaltaan palkansaajien ostovoimaa pitämällä työn verotuksen kurissa.  Hallituksen nyt käynnistämän perheuudistuksen avulla voidaan myös lisätä työvoiman tarjontaa, parantaa naisten työmarkkina-asemaa ja pitää kiinni perheiden valinnanvapaudesta.

 

Budjetissa on vahva panostus sisäiseen turvallisuuteen. Lisää rahaa myönnetään polisiille, rajavalvonnalle, suojelupoliisille ja oikeuslaitokselle. Hallitus myös tekee lakimuutoksia, joilla vastataan aikaisempaa paremmin terrorismin uhkaan. Tiedustelulain lisäksi tähän sarjaan kuuluu esimerkiksi se, että terroritekoon syyllistynyt kaksoiskansalainen menettää Suomen kansalaisuuden. Merkittävää on myös se, että turvapaikkahakemusten ja kielteisistä päätöksistä tehtyjen valitusten käsittelyä nopeutetaan lisäämällä oikeuslaitoksen resursseja.

 

Tässä vielä  joitakin yksittäisiä poimintoja budjettiehdotuksesta :

 

– Ansiotuloveroja kevennetään 270 ME, alkoholiveroa korotetaan 100 ME

– Ammatilliseen koulutukseen 1000 aloituspaikkaa lisää

– Varhaiskasvatusmaksuja lasketaan 70 ME, 6700 perhettä pääsee maksuttoman päivähoidon piiriin ja toisen lapsen sisaralennus nostetaan 50 prosenttiin.

– Työttömien haastatteluihin 25 ME, henkilökohtainen palvelu edesauttaa työnsaantia

– Takuueläkkeen korotukseen 8 ME, takuueläke nousee 15 euroa/kk

– Lapsilisän yksihuoltajakorotukseen 9,5 ME, opintotuen huoltajakorotukseen 10 ME

– Haastavasta toimintaympäristöstä tai heikoista resursseista kärsiville kouluille 25 ME, jotta kaikilla lapsilla on sama mahdollisuus opiskella

– Suomen Akatemialle 25 ME lisää rahaa ja AMK tutkimustoiminnalle 5 ME

– Business Finlandille lähinnä innovaatiorahoitukseen ja viennin edistämiseen 30 ME lisärahaa, alueelliseen kuljetustukeen 5 ME

– Vientiteollisuudelle tärkeä Kokkolan meriväylän syventäminen toteutetaan

– Poliisille 44 ME, suojelupoliisille 8,5 ME, kaluston hankintaan ja kyberrikostorjunnan vahvistamiseen poliisille 9 ME, rajavartiolaitokselle 7,9 ME, puolustukseen 50 ME

– Turvapaikkavalitusten nopeampaan käsittelyyn oikeuslaitokselle 3,7 ME

– Maakuntauudistuksen tekemiseen, valinnanvapauspilotteihin ja tietojärjestelmiin yhteensä yli 300 ME, mikä mahdollistaa uudistuksen etenemisen. Tämä on hyvä asia Pirkanmaalle, jossa ollaan ensimmäisten joukossa uudistusta tekemässä.

 

Lisää budjettiehdotuksesta voit lukea täältä: http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/tyollisyyden-valittamisen-osaamisen-ja-turvallisuuden-budjetti

 

 

 

Viikonlopputerveisin Arto

 

Comments are closed.