Arto Satosen viikkoviesti – aiheina sote, kiinteistövero, maatalouden satotilanne ja Tampereen Areena

Arvoisa lukija,

Tällä viikolla on puhuttu jälleen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksesta eli sotesta. Muita viikon asioita ovat olleet hallituksen lisätalousarvioesitys, joka sisältää tukea heikosta sadosta kärsiville maanviljelijöille ja Tampereen Areenan valtionrahoituksen. Eduskunnan valtionvarainvaliokunta puolestaan päätti hallituspuolueiden johdolla luopua ensi vuodelle kaavaillusta kiinteistöveron alarajan korotuksesta. Näistä asioista tässä viestissä.

Sote lausuntokierrokselle – yksi askel eteenpäin

Uusi sote-lakiesitys lähetetään nyt lausuntokierrokselle. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät päättivät asiasta torstaina. Tämän viikon keskustelujen ympärillä luotiin tarpeetonta dramatiikkaa. Kyse ei todellakaan ollut hallituskriisistä, vaan normaalista neuvotteluprosessista hallituspuolueiden kesken. Asian taustalla oli perinpohjainen virkamiesvalmistelu ja reunaehdot oli määritelty kesällä perustuslakivaliokunnan kannanotossa.

Lopulta asian ytimeen nousi erikoissairaanhoito. Erikoissairaanhoito tulee jatkossakin olemaan pääosin julkista terveydenhoitoa. Julkisen rinnalla voidaan kuitenkin hyödyntää esimerkiksi erikoisaloihin erikoistuneita yhtiöitä, jotka voivat olla sekä julkisia että yksityisiä. Hyvä esimerkki tällaisista yhtiöistä ovat PSHP:n konserniin kuuluvat Coxa ja Sydänkeskus, jotka jatkossakin voivat myydä palveluitaan kaikille maakunnille. Tämä on järkevää, koska ne ovat omalla erikoisalallaan sekä laadukkaita että kustannustehokkaita. Leikkauksia voidaan ostaa myös yksityisiltä yrityksiltä, jos ne täyttävät laatukriteerit.

Asiakassetelin käyttöönotolla on tarkoitus saada aikaan aitoa laatukilpailua, joka koituu potilaan eli asiakkaan eduksi. Samalla pidetään kuitenkin kiinni julkisesta erikoissairaanhoidosta, mikä on terveydenhoitojärjestelmämme kulmakivi.

Uudistus etenee nyt niin, että lausuntokierroksen jälkeen tarkastellaan vielä yksityiskohtia ja sen jälkeen hallitus antaa lakiesityksen eduskunnalle, jossa se vielä käsitellään perusteellisesti läpi.

Kiinteistöveroa ei nosteta- tuulivoimapuistot kiinteistöveron piiriin

Hallituspuolueet päättivät muuttaa eduskunnan käsittelyssä ollutta kiinteistöverolain muutosta ja luopua aiemmin esitetystä kiinteistöveron alarajojen nostamisesta. Alkuperäisenä tavoitteena oli korvata kunnille varhaiskasvatusmaksujen alentumisesta aiheutuvat kustannukset. Talouden kasvun ja lisääntyneen rakentamisen myötä kiinteistöveron tuotto on kuitenkin kasvanut niin paljon, että perusteita alarajan korottamiselle ei ole. Kuntien väliset erot ovat toki suuria ja sen vuoksi joissakin kunnissa saatetaan joutua nostamaan kiinteistöveroa.

Tuulivoimapuistot tulevat jatkossa korkeamman kiinteistöveron piiriin muiden energialaitosten tapaan. Yksittäiset tuulivoimalat ovat edelleen muiden pienvoimaloiden tapaan huojennuksen piirissä. Isoille tuulivoimapuistoille kiinteistövero on jatkossa merkittävä. Ne ovat kuitenkin syöttötariffin ansiosta erittäin hyvin tuottavia laitoksia, joten kiinteistövero ei ole niille kohtuuton. Tuulivoimapuistojen kiinteistöverojen korottamista kannattivat kaikki muut puolueet paitsi Vasemmistoliitto. Vasemmistoliiton linjausta voi pitää vähintäänkin erikoisena, koska suuri osa tuulivoimapuistojen voitoista menee ulkomaalaisille sijoittajille ja kiinteistöverot puolestaan puistojen sijaintikunnille.

Maatalouden vaikeaan tilanteeseen helpotusta

Hallitus teki lisätalousarviossaan päätöksen lisätä maatalouden energiaveron palautukseen 25 miljoonaa euroa, millä helpotetaan maatalouden vaikeaa tilannetta. Lisäksi hallitus päätti antaa miljoonaan ” välitä viljelijöistä” toimintaan, joka edistää maanviljelijöiden jaksamista. Satotilanne on ollut nyt monissa osissa maata poikkeuksellisen vaikea, joten apu tulee tarpeeseen.

Tampereen Areena saa 18 miljoona – kansi lähtee rakentumaan!

Pirkanmaalle erittäin tärkeä Tampereen Areenan valtiontukipäätös sisältyy eduskunnalle annettuun lisätalousarvioon. Nyt saatiin viimeinen sinetti sille, että koko kansialue lähtee rakentumaan. Kyse on todella isosta asiasta, kokonaan uudesta kaupunginosasta Tampereen ydinkeskustaan.

Rakennettavaa alaa on kaikkiaan 120000 neliötä. Alueelle tulee Areenan lisäksi kasino, hotelli ja jopa 1000 asuntoa. Areenaan on mahdollista järjestää 12000 hengen kulttuuritapahtumia ja siellä arvioidaan käyvän eri tapahtumissa vuodessa miljoona ihmistä. Jääkiekko on päälaji, koska Tappara ja Ilves muuttavat sinne. Jääkiekkoa katsomaan sopii 11000 henkeä. Areenan ja kannen myötä Tampereen kehitys ottaa yhden merkittävän askeleen eteenpäin.

Hyvää viikonloppua!

Arto

 

Comments are closed.